Dokumenty ChB

Dokumenty pro zájemce

  • Informační leták
  • Žádost o poskytnutí sociální služby
  • Smlouva o poskytnutí sociální služby
  • Ceník služby

Dokumenty pro vyřízení žádosti o soc. službu

  • Vstupní dotazník
  • Vyjádření psychiatra/ posouzení
  • Čestné prohlášení
  • Soudní rozhodnutí o omezení svéprávnosti k právním úkonům

Dokumenty pro uživatele

Související