Správa areálu a organická architektura

Starat se prostor života

být v něm je jediná jistota

aby krásou prodchnutý

byl prostor a v něm Ty

Prostor, o který pečujeme a žijeme v něm, se snažíme udržovat a spravovat tak, aby se v něm pěkně cítilo a bylo. V současné době (2022) disponujeme dostatečnými prostředky na běžný provoz a opravy a ještě nám zbývá na drobné rekonstrukce či úpravy. Postupně velmi zanedbaný areál jsme během dvaceti let dali dohromady, ale ještě několik nemovitostí a míst čeká na svou obnovu.

V rámci areálu spravujeme několik ubytovacích budov, kulturní sál, sklady, prostranství dvora, zákoutí pro pasivní i aktivní odpočinek a zahradu.

Organická architektura

Architektura má své působení, svou historii a své zákonitosti. My v tom nejsme žádní odborníci, ale víme, že každý styl architektury nesl nějaký duchovní impuls, nějaké poselství.

My jsme si pro své působení vybrali impuls, který vznikl na začátku 20. století jako forma pro slova, myšlenky a umění vycházející s duchovní vědy - antroposofie: vědecký přístup k duchu a k duši, který doufal v možnost pozdvižení materialistické Evropské kultury a její oplodnění o nový rozměr. Taková kultura se mohla stát nositelkou dalšího vývoje již před 100 lety. Pochopení tohoto impulsu mohlo být výrazně podpořeno formami, které mu odpovídají. My bychom takovéto pochopení rádi podpořili i formami, kterými se obklopujeme.

Formy a tvary působí nejenom na člověka. Není jedno, jaký máme obličej, není jedno, jak vypadáme - formy přírody jsou plné krásy, souladu a vyváženosti, a každá nese zprávu o svém nositeli, o tom “co je uvnitř”. Je možné stavět stavby, které nesou podobné informace, a to vědomě.

Jsou formy, které jsou nám jako člověku bližší. Živá příroda například netvoří formy s pravým úhlem. Vše živé je jaksi zaobleno. Tohle je snad přístupné vnímání či cítění i dnešních lidí.

Ne známým faktem je, že formy jsou nositeli jistých informací - a tedy i vůči člověku mohou působit ozdravně nebo méně podpůrně. Jsou formy, které podporují jistý typ kultury, jistý vztah k bytosti člověka, podporují spojení nebo oddělení a pod.

My jsme si zvolili tvořit “naše” formy na základě konkrétní inspirace, stavby zvané “první Goetheanum”. Stavba, která shořela, ale která představovala nový architektonický impuls a směr, kterým bychom rádi šli.

Zákonitosti utváření lidské postavy jsou spojeny hlavně se dvěma typy křivek: Cassiniho křivkou a astroidem. Do těchto křivek zaoblujeme okna, kterými pak vchází světlo. Zaoblené stropy a okna tvoří vnitřní prostor, který je měkký, laskavý a je v něm více “doma” myšlení, které odpovídá duchové podstatě člověka. V tomto prostředí je nám dobře, a tak se snažíme prostory “změkčovat”.

Kaple

Naše Kaple je zčásti darem pana Webera, který si doma vytvořil zmenšenou kopii velkého sálu prvního Goetheana (sloupy, architrávy, kupole), trochu je seskupil v jiném útvaru (elipsa místo kruhu), a celé toto dílo nám svěřil. My jsme pro něj vybudovali venkovní schránu - oblou stavbu s kupolí, kde bychom rádi zažívali prostor ztišení.

Za podporu se stavbou kaple bychom rádi poděkovali:

  • manželům Pavle a Rudovi Šedivým
  • Nadaci Camphill Foundation (USA)
  • iniciativě pana Hartmuta Webera Goetheanistické umění (DE)

Související