O svíčkařské dílně

V pozoru stojí tiše
a čeká na pokyn z říše
z říše zapálení
kde vše se mění
a určeno je k vysvícení
ať tmy není...

Svíčkařská dílna přišla do Camphillu na soutoku v roce 2015. Byla darována dílnou Ignis do rukou místního společenství, aby mohla dál přinášet světlo do světa. Světlo, které v sobě nese naději. Pro ty, kteří ho mohou přinášet i pro ty, kteří ho mohou zažívat.

Společně s vybavením dílny jsme dostali i celé know-how ohledně zpracování vosku a ze srdce děkujeme manželům Šilarovým, že v nás, jako ve své pokračovatele, vložili důvěru.

Dílna na zpracovávání včelího vosku pro nás naplňuje jednu ze základních lidských potřeb - být činný ve smysluplné práci. Tu zde v dílně mohou spoluutvářet lidé s více i méně speciálními potřebami. V naší dílně mají možnost rozvíjet se ve svíčkařském řemesle a spoluutvářet společenství lidí ve spojitosti se společenstvím včel.

Proto část chodu dílny probíhá v rámci naší sociální služby Chráněné bydlení. Zároveň se jedná o vedlejší podnikatelskou činnost v rámci Camphillu na soutoku, registrovanou jako Camphillská svíce.