Včely - včelí vosk - společenství

O včelím vosku
ŽLUTÝ VOSK ze kterého děláme naše svíce, je speciálně čištěn chráněnou technologií za použití aktivního uhlí, což zajišťuje očištění od případných zbytků preparátů na ochranu včelstev. Pro nás je tato kvalita důležitá. Při hoření svíce ze včelího vosku působí atmosféra včelího vosku podpůrně pro člověka i společenství lidí a je možné to považovat za obecně ozdravné. Léčivé účinky vosku jsou však známé od nepaměti. Je součástí léčivých mastí či jiných preparátů, léčivě však působí již samotné přikládání vosku na tělo. Přítomnost včelího vosku v prostoru ovlivňuje atmosféru daného prostoru a lidí v něm pozitivně. Hoření svíce to ještě umocňuje. Lidé jsou dnes často vnitřně zaměstnáni mnohým, a tak si někdy, co kolem nich je a co jak působí. Výše popsané je možné brát jako podnět k vlastnímu pozorování a k uvědomění si vlastní zkušenosti. My sami pokládáme za čest, že smíme pracovat s tak vzácnou látkou a že máme možnost ji zprostředkovat dál do světa.

VČELÍ VOSK vzniká velikou pílí mnoha-mnoha včel. Kdysi byl vyvažován zlatem. A nejenom to. ...Jeho podstatě vlastně vůbec neodpovídá být „předmětem obchodu".

My svíce prodáváme. Snažíme se však zároveň s tím šířit poselství o posvátnosti včel a jejich darů pro člověka.

Čištění včelího vosku
Veškerý vosk který používáme (plástve, žlutý, bílý), je čištěn. Svíce hoří tak, že knot nasává vosk, a plamen jej stravuje. Takže čím je vosk méně čistý, tím více může svíce "téct".

Kdysi jsme si vosk sami čistili, technologie se nám ale porouchala. Teď nakupujeme již čištěný vosk od rodinné firmy v Německu, která se k vosku chová obzvlášť ohleduplně a čistí jej jenom mechanicky (ne chemicky a pod.). Taky dávají vosk zkoumat, aby zajistili vlastnosti u jednotlivých kategorií (např. kozmetický vosk, BIO vosk; ale taky pro rozpoznání různých zbytků či zárodků živých organizmů ve vosku apod.)

Včelí vosk, když je úplně vyčištěn, má bílou barvu. Žlutá barva znamená, že jsou ve vosku obsaženy „typicky včelí“ příměsi, např. propolis či zbytky pylu. To mu propůjčuje i jeho typickou vůni. V čištěném vosku jsou však tyto příměsi tak malinké, že nezabraňují knotu, aby vosk „nasál“.

Původ vosku
Žádný z velkoobchodníků s voskem nechce prozradit své zdroje. Zjisti původ vosku, jestli ho nakupujeme ne po kilech, ale po stovkách kg, je téměř nemožné.

Dá se však vědět, že v jednom úlu se za rok vytvoří pílí včelek cca 0,5 kg vosku, který se většinou spotřebuje včelaři na výrobu mezistěn. Odkud tedy jsou ty tuny vosku, se kterýma se obchoduje v Evropě? - A to nejenom na účely výroby svic, ale i mazání na boty, či jiné technické prostředky „s pravým včelím voskem“.

V subtropickém pásmu včely stavějí své dílo po celý rok. Není tam zima, neukládají tolik zásob, zato staví. Žijí v tamních lesích a netrápí je nemoci jako v Evropě. Jedním ze včelařských povolání tam je „sběrač vosku“. Jdou, vydymí, včelky se posunou vedle a začnou zase stavět.

Dá se tedy předpokládat, že velká část velkoobchodně nabízeného včelího vosku pochází od jinud než z Evropy. - Vzhledem k tomu, že se původ vosku nikde neudává, neumíme ho zaručit ani my. Ani čeští velkoobchodníci nám takovýto původ neuměli zaručit. Často překupují velkoobchodníci od jiných velkoobchodníků… a ti od jiných. Čestně tedy přiznáváme, že původ včelího vosku nedokážeme zaručit. Nabízíme jenom jeden vosk s jasným původem – a to je BIO vosk z Afriky.

Rádi bychom vám přiblížili naše ponětí “včely”, náš přístup ke “včelímu vosku” i jak tyto dvě substance souvisí se společenstvím. Autorkou textů je Katarína Piesňomila Králiková.

Včely

Včela v dávnych časoch
Včela bola od dávnych čias považovaná za posvätnú a v kresťanskej tradícii spájaná s Nepoškrvnenosťou Panny Márie. Pápež každoročne žehná včelám ako jediným zástupkyniam zvieracieho rodu. Starí včelári hovorievali deťom - „včely nedochnú, včely zomierajú!“

Spojenie s človekom
Hoci o tom už nevládne všeobecné povedomie, včela je spojená veľmi úzko s človekom i ľudským rodom ako takým. Tradične sa o včelstvá starali len kňazi faraóna, v Európe mnísi, proste vždy to bola veľmi dôležitá úloha, ktorá bola obklopená istým tajomstvom a vážnosťou.

Vedomie o posvätnosti včiel
Ralf Rössner, ktorý sa dlho zaoberal tajomnou bytosťou včely, v histórii odsledoval, že tzv. choroby včelstiev sa začali objavovať až potom, keď sa chov včiel zosvetštil, „zľudovel“ - čo zároveň bolo spojené s tým, že sa vytratilo isté vedomie o posvätnosti včiel a ľudia sa o ne začali starať pre nejaký prospech, ktorý im z toho plynul - teda pre med či pre vosk. Dovtedy sa chovali včely preto, aby boli zachované na Zemi, a aby mohli plniť úlohy, ktoré tu majú. Obchodné, sebecké, vypočítavé či inak zištné zámery človeka v prastarých chovoch nehrali rolu.

Vnímajúc tajuplnú históriu Včely, učíme sa ju i my vnímať a ctiť ako veľkú, neviditeľnú bytosť, ktorá cez usilovnú prácu svojich včeličiek zahŕňa človeka svojím teplom, láskou, a liečivou silou.

Med a vosk
Med a vosk vnímame ako dary tejto bytosti, ktorá k nám z Neviditeľna prehovára cez chuť a vôňu týchto zázračných substanciíVosk včely „potia“ a štrukturujú ho do tvarov, ktoré medzi nami neviditeľne tkajú ako reč foriem Kozmu. Rovnako ako med, každý kúsok je dielom stoviek včiel, ktoré sú v neustálom spojení s tým, čo i každého človeka drží „pokope“. Tak sme živení prítomnosťou včiel, i ich medom a voskom v našej neviditeľnej, duchovnej podstate tým, že nám svojim dielom takpovediac „znášajú kus Neba na Zem“.

Svieca, v ktorej horí čistý včelí vosk
Svieca, v ktorej horí čistý včelí vosk, nám môže náladou, ktorá sa z nej šíri, pripomenúť, kto vlastne skutočne sme ako Človek.Úloha, ktorú nám odovzdali naši predchodcovia
S týmto vedomím sme prijali úlohu, ktorú nám odovzdali naši predchodcovia - manželia Šilarovi z dielne IGNIS, ako úlohu veľkú a zodpovednú. A boli by sme radi, keby sa spolu s našimi sviecami rozšírilo do sveta i obnovené a vedomím prehĺbené priateľstvo človeka so včelou.
...a společenství

Z výše uvedeného se dá vyvodit, že pro nás jsou včely a jejich včelí vosk symbolem společenství. Nejen „symbolem“, ale taky přímo nositelem atmosféry, která společenství lidí podporuje. Proto sejít se při společném jídle či povídání a zapálit si k tomu svíci z včelího vosku je pro nás čímsi, co k sobě „pasuje“. - Zkuste si to.