Podporují nás

Provoz Camphillu na soutoku, z.s. je finančně podporován Ústeckým krajem a městem Terezín.

V roce 2018 a 2019 nás v rámci projektu Camphill a sociální služby podpořil Integrovaný regionální operační program Evropské unie a Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem projektu bylo zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi zdravotně znevýhodněných osob prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb žadatele.

Podporují nás /