Další odkazy, literatura

Videa a články související s Camphillem na soutoku či Svobodným statkem

další videa týkající se ekologického zemědělství můžete shlédnout zde

Doporučená literatura

dále bude doplněno

Bakalářské práce s camphillskou tématikou