Kdo jsme a co děláme

Camphill na soutoku, z.s. je dobrovolným sdružením navazujícím na tradici a historii světového camphillského hnutí, které vytváří vesničky vytvářející příležitosti lidem se speciálními potřebami se učit, pracovat a společně žít v přátelském a respektujícím prostředí.

Podnět ke vzniku Camphillu na soutoku, z.s. (tehdy Camphill České Kopisty o.s.) dali Petr a Turid Nejtkovi a jsou považováni za jeho zakladatele. Zapsaný spolek je právní formou pro žijící místní camphillské společenství.

Účelem spolku je:
• Vytváření podmínek místnímu společenství pro společný život s lidmi se speciálními potřebami a pro jejich společnou práci.
• Poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách.
• Provozování řemeslných dílen a obchodu s těmito výrobky.
• Pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit.
• Ekologické zemědělství a výchova.

Základem našeho společenství jsou lidské vztahy, kde má vládnout respekt, otevřenost, pravdivost a ochota řešit náročné situace.

Naše společnost nabízí a poskytuje sociální službu Chráněné bydlení. Lidské zázemí pro tyto službu vytváří zde žijící lidé a externí spolupracovníci. To materiální nám poskytuje náš areál nacházející se ve středu vesnice České Kopisty, který se stává z několika obytných domů, dílen, kulturního sálu, zahrady, technického zázemí, vedlejšího statku a našich polností (10 ha).

V lokalitě se staletou zemědělskou tradicí bylo samozřejmé na ni navázat. Rozvíjíme zde ekologické zelinaření s bio dynamickými prvky, staráme se o ovocný sad, pěstujeme byliny a květiny. Za účelem této činnosti a dalších aktivit s ní související (ekovýchova, péče o zvířata, obchod se zeleninou) jsme v roce 2013 založili obecně prospěšnou společnost Svobodný statek na soutoku, o.p.s., která dostala polnosti a potřebné zázemí do nájmu.

Zemědělství nám udává velkou část rytmu roku, který je doplněn slavením nejen křesťanských svátků.

Naše fungování se je z velké části závislé na dotacích sociálních služeb, platbách od uživatelů sociálních služeb, darech a příjmech z naší podnikatelské činnosti Camphillské svíce. Dále by naše fungování nebylo možné bez organizace Svobodný statek na soutoku, o..s. a dobrovolnické práci zde žijících pracovníků.