Co je to camphill

Filosofie camphillu
Camphillské společenství vytváří a poskytuje příležitost lidem se speciálními potřebami učit se, pracovat a společně žít v přátelském a respektujícím prostředí.

Poskytováním sociálních služeb se tak camphillské společenství stává širším zázemím pro rodiny, které se musejí vypořádat s nesnadnou životní situací svých členů se speciálními potřebami.

Komunitní život camphillů je založen na křesťanských ideálech a učení anthroposofie filosofa Rudolfa Steinera (1861–1925) a léčebné pedagogiky Karla Königa. Nedílnou součástí bývá také organické a biodynamické zemědělství. Preference používání ekologicky šetrných potravin, výrobků a služeb patří k charakteristickému rysu camphillských komunit na celém světě.

První Camphill vznikl v době druhé světové války ve Skotsku. Vznikl z potřeby zahrnout tzv. lidi se speciálními potřebami do celku společnosti a z přesvědčení, že tito lidé mají ve společnosti speciální úkoly a poslání. Od počátku byl tento impuls spojen s péčí o krajinu tzv. biodynamickým přístupem, který umožňuje její léčení – i uzdravování lidí v ní žijící. Specifickým pro tento impuls je celostní obraz o člověku, zahrnující i jeho nehmotné části, což umožňuje úplně jiný přístup k lidem, k tématu diagnostiky i k tomu, co je skutečně ozdravné. Rovnocennost a přesvědčení o nenarušitelném (nepoškoditelném) lidském jádru je součástí tohoto přístupu.

Camphillské hnutí si vzalo také za úkol, stát se sociálním hybatelem usilujícím o novou, stále lidštější kulturu. V duchu tohoto odkazu i my usilujeme vytvářet prostor pro lidskost v každém člověku i v mezilidských vztazích – tedy o rozvíjení “kultury srdce”, a to v člověku, ve společenství lidí, ve spolupracujících vztazích, i vůči zemi, kterou obhospodařujeme, vůči rostlinám i zvířatům.

Mezinárodní aspekt camphillského hnutí
Na světě existuje více než 100 camphillských společenství. V zemích Evropy, Severní Ameriky, jižní Afriky a Indii nabízejí podporu, díky které mohou lidé se speciálními potřebami rozvíjet svůj osobní a sociální potenciál a důstojně naplňovat svůj život.

Camphilly v Evropě jsou sdruženy pod tzv. regiony, přičemž camphill v Českých Kopistech spadá pod Středoevropský region. Existuje informační síť mezi jednotlivými komunitami, a tak o sobě navzájem vědí a je tu možnost vyměnit si zkušenosti, např. cestováním „camphillských odborníků“ většinou celoživotním obyvatelům camphillu do jiných komunit nabízející/poskytující svou expertízu.

V České republice je Camphill v Českých Kopistech jedinou komunitou tohoto typu, sídlí ve venkovském statku v blízkosti řeky Labe v krásné a úrodné krajině Českého středohoří. Součástí mezinárodního camphillského hnutí je oficiálně od roku 2011.

"Nikdo neví, jak se to dělá a ani jak to má vypadat, člověk se musí jen pokoušet to nějak žít." Jörg Hermann Schröder, seminář o tvorbě společenství