Pavla Soukupová

Finance PR Projekty Camphill na soutoku Svobodný statek na soutoku Dojíždějící člen

Moje první setkání s Camphillem proběhlo v roce 2014 a trvá dosud. Spolupracuji při získávání prostředků pro provoz i rozvoj Camphillu i Statku a pomáhám s administrací služeb. Propojení spolupráce s lidmi se zvláštními potřebami s péčí o prostor a krajinu kde žijí je velmi inspirující.

E-mail: pavla.soukupova@camphill.cz
Tel.: