Ing. Kateřina Šimková

PR Zahrada Zeměčinnosti Zvířata Údržba Svobodný statek na soutoku Camphill na soutoku

V Camphillu žiji a spolupracuji od roku 2015. Oslovila mě pestrost lidských setkání a výzvy, které s těmito setkáními souvisí. Ráda plánuji a organizuji a těší mě, když je zajištěn hladký chod všech našich činností a spokojenost všech při jejich společné práci. K tomu občas potřebuji odstup a tak ráda pracuji i samostatně. Kromě nejrůznějších oblastí v Camphillu spolunesu zemědělský impuls Svobodného statku na soutoku.

E-mail: katerina.simkova@camphill.cz
Tel.: