Ing Hana Weinerová

Kuchyň Slavnosti Umělecká činnost Zeměčinnosti Camphill na soutoku Chráněné bydlení Svobodný statek na soutoku Dojíždějící člen

Do camphillu jsem přišla na podzim 2009 a od té doby se tu objevuji, protože ačkoliv mám i jiná důležitá místa ve světě, tohle je mi obzvláště milé. V posledních letech přijíždím na různě velkou část skoro každého týdne.

Raduji se tady ze smysluplné práce ve společenství, ze setkávání a vzájemného učení se jak být více člověkem, jak rozvíjet své dary a přinášet jedinečné pohledy a nápady. Těší mě, když se každý z nás stává více sám sebou a nachází své úkoly ve světě.

Baví mě poznávat zázraky přírody (rostlin, zvířat, krajiny, lidí), zázraky alchymie (vaření, aromaterapie, léčivých rostlin a farmacie), hudba, zpěv, radostné spolubytí a pozorování a rozvíjení vztahů lidí k lidem i ke světu.

E-mail: hana.weinerova@camphill.cz
Tel.: