Provozní informace

Centrum denních služeb (CDS) poskytuje denní pobyt pro maximálně 10 současně přítomných osob. V pracovní dny od pondělí do pátku, vždy ráno od 7:00 do 17:00. Služba je poskytována po dohodě i v době svátků připadajících na pracovní dny týdne.

CDS je poskytováno po dohodě i o víkendu s omezeným provozem a výběrem aktivit, činností. Vždy je nutné předem dojednat.

Harmonogram dne
8:00-8:30 snídaně
8:30-9:00 ranní kruh, společné zahájení dne, eurythmické cvičení a domlouvání činností
09:00-11:00 svíčkárna, zeměčinnosti, kuchyň
11:00-11:30 svačina
11:30-13:00 pracovní terapie, reflexní masáže, sebe empatie, individuální rozhovory, …
13:00-13:30 oběd
13:30-14:30 odpočinek
14:30-15:00 svačina
15:00-17:00 procházky, péče o zvířata na statku, odpolední Zeměčinnost, umělecké aktivity